مشخصات فردی
نام : ظهراب نام خانوادگی : رجبی ده بیدی نام پدر : رجب
شماره شناسنامه : 181 کد ملی : 2391668600 صادره از : ممسنی
تلفن تماس : 09174463720 تلفن همراه : 09174463720 پست الکترونیک : ZOHRABRAJABI@YAHOO.COM
آدرس : شیراز خیابان باربری کوچه 7 فرزدقی

آخرین مدرک تحصیلی : فوق دیپلم رشته تحصیلی : عمران
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه مسکن و شهرسازی یزد سال اخذ مدرک تحصیلی : 1381/03/10
شماره عضویت : 1-17-300-03883 شماره پروانه : 1-17-300-00910 پایه : 3
مقطع : کاردانی
رشته های مورد نظر : دارای پروانه مجری در پایه 3 هستم