مشخصات فردی
نام : علی نام خانوادگی : زارعی نام پدر : محمد
شماره شناسنامه : 2326 کد ملی : 2300178451 صادره از : شیراز
تلفن تماس : 7262098 تلفن همراه : 09171012517 پست الکترونیک : ali.zarei1364@yahoo.com
آدرس : شیراز 35متری شهرک ولیعصر بلوار ایثار کوچه 14 پلاک 1952

آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی واحد لارستان سال اخذ مدرک تحصیلی : 1391/06/31
شماره عضویت : 1-17-100-06567 شماره پروانه : 1-17-- پایه : 3
مقطع : مهندسی
رشته های مورد نظر : نظارت و اجرا.