جزییات
<<<>>>
 فراخوان جهت کمک به سیل زدگان استان لرستان...
1398/01/14

بنام خدا

استان فارسی های عزیز

 

  هموطنان سیل زده شما دراستان لرستان به کمک و یاری شما نیازمندند...

 

  همانگونه که در سیل شهرراز جهت کمک به هموطنان مهمان خود مهربانی،عطوفت و ازخودگذشتگی

 

  را بمنصه ظهورگذاشته و به رخ جهانیان کشیدید باردیگر هموطنان شما در استان لرستان دست کمک

 

  و یاری به سوی شما کارآزمودگان رنج و سختی دراز کرده اند...

 

  از عزیزانی که جهت هرگونه کمک رسانی ،نظارت و ارائه خدمات مهندسی مایل به همکاری و اعزام فوری

 

  به استان لرستان هستندتقاضا میشود با مراجعه به سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس واقع در

 

  بلوارزرهی روبروی پارک کودک (پارک قوری)پس از اخذ معرفی نامه به  شماره 09173076473 به نام آقای

 

حاج علی تاجیک تماس حاصل نموده تا ازطریق سپاه فجر استان ترتیب اعزام آنان صادر گردد.

 

 

روابط عمومی سازمان...