جزییات
<<<>>>
 کمک به سیل زدگان منطقه سعدی شیراز...
1398/01/10

بنام خدا

 

بعداز سیل مردم شهرک سعدی اوضاع خوبی ندارند ووسائل اولیه زندگی بشدت مورد نیاز است:

 

غذای سرد...کنسرو...آب معدنی...پتو...موکت...روغن...برنج...تخم مرغ...پوشک بچه... لباس

 

و...                                                                                                                                       

 

پایگاه مردمی جمع آوری کمکهای مردم شیراز ...شهرک سعدی بلوار نارنجستان مابین کوچه های

 

61و6                                                                                                                                      

 

روابط عمومی سازمان