جزییات
<<<>>>
 تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه 97 سازمان...
1397/12/20

برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه 97 سازمان نظام کاردانی ساحتمان استان فارس نوبت دوم روز سه شنبه97-12-21

 

راس ساعت 14:30 در سالن پرورش فکری کودک و نوجوان واقع در بلوار زرهی پارک کودک (پارک قوری)...